خداروشکر خونه پیدا کردیم

[ چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 23:13 ] [ یه عاشق ]

[ ]

به دنبال خونه ایم

[ سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 20:45 ] [ یه عاشق ]

[ ]

روزهای بهاری

[ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 15:3 ] [ یه عاشق ]

[ ]

روزهای نوروز

[ شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 14:1 ] [ یه عاشق ]

[ ]

هفت سینتون همیشه زیبا و پر برکت باد انشائلله

hou6674

[ جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 21:7 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خونه تکونی هم تموم شد

[ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 13:43 ] [ یه عاشق ]

[ ]

ایشالله بهار زیبایی داشته باشیم

easter bunny wallpaper easter eggs

[ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:52 ] [ یه عاشق ]

[ ]

آمدن بهار مبارکباد

[ سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:51 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خدایا مهربونیت رو شکر میکنم

[ سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:22 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خدایا بزار بوی عید رو حس کنیم

[ یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 20:42 ] [ یه عاشق ]

[ ]

روزهای پر استرس که باید بگذرونیم

[ جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 16:34 ] [ یه عاشق ]

[ ]

روزهای پایانی اسفند ماه

روزهای پایانی سال هم میگذره ایشالله بخوبی خوشی بگذره


ادامه مطلب

[ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 18:2 ] [ یه عاشق ]

[ ]

این روزها نیز میگذرد

[ دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 16:36 ] [ یه عاشق ]

[ ]

من اومدم هورااااااااااااا

سلام من اومدم


ادامه مطلب

[ پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ ] [ 22:8 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خدایا یعنی داری مارو میبینی شکرت

[ چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳ ] [ 19:30 ] [ یه عاشق ]

[ ]

چقدرحس جدیدیه

[ پنجشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 22:3 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خیلی تنهام ودلم گرفته

[ شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۳ ] [ 17:17 ] [ یه عاشق ]

[ ]

واسه بعضی ها

[ سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 20:46 ] [ یه عاشق ]

[ ]

روزهای ما

[ دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ ] [ 23:5 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خیلی حوصله ام سر رفته دلم میخواد با یکی حرف بزنم

[ جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳ ] [ 19:10 ] [ یه عاشق ]

[ ]

چقدر اینجا سوت کوت شده

[ جمعه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۳ ] [ 17:42 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خدایا مریضی رو ازمون دور کن

[ شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 22:41 ] [ یه عاشق ]

[ ]

روزهای سختی که گذشت

[ سه شنبه هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 21:3 ] [ یه عاشق ]

[ ]

پاییز داره میاد

[ شنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 22:11 ] [ یه عاشق ]

[ ]

خدایا تنها امیدمون تویی

[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 20:15 ] [ یه عاشق ]

[ ]

برگشتم خونه

[ سه شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 20:36 ] [ یه عاشق ]

[ ]

چقدر دلم سفر میخواد

[ یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 16:2 ] [ یه عاشق ]

[ ]

این هفته ای که گذشت

[ شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 13:42 ] [ یه عاشق ]

[ ]

الهی سلامتی مادرم برگرده

[ دوشنبه دهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 22:35 ] [ یه عاشق ]

[ ]

روزهای سختی که گذشت

[ جمعه هفتم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 18:43 ] [ یه عاشق ]

[ ]